Fred Vasquez

From 5 Questions to 10 Photos!

Interview Series by PhotoTeam

Mirela Momanu
September 11, 2016

fred-vasquez-photo-01

Q1: Is it something special that inspired you to start street photography?
       A fost un moment special care a favorizat pasiunea pentru fotografia de stradă?

I am not really sure how it started…maybe about 3 years ago! But I have been taking pictures for as long as I can remember, just never knew it was called street photography.

Now, for me street photography has to have a strong human element and a feeling of something happening, and I really enjoy the closeness to the subject and almost hunting feeling when I’m on the street. If I see something I like, I will follow it until I get it in the box.

Nu sunt prea sigur cum a început… poate acum 3 ani! Dar fotografiez dintotdeauna, fără a ști că se numește “fotografie de stradă”.

Acum pentru mine fotografia de stradă trebuie să conțină un subiect puternic și o senzație a unui moment care se întamplă, și îmi place foarte mult să mă apropii de personaje, având un sentiment similar celui de vânătoare atunci când sunt pe stradă. Dacă văd ceva ce îmi place, voi urmări acel subiect până voi face cadrul cu el.

fred-vasquez-photo-10

fred-vasquez-photo-02

Q2: What camera are you currently using on streets?
Ce aparat de fotografiat folosești în mod curent pentru fotografia de stradă?

LOL that’s a difficult one! But I can say that I use mainly Sony A7s and Leica Monochrome for digital, and Hasselblad SWC and Leica IIIc for film , plus a polaroid 195, this is when I can find the proper film!

Haha, este o întrebare dificilă! Dar pot spune că în principal folosesc Sony A7s și Leica Monochrome pentru fotografia digitală, și un Hasselblad SWC și Leica IIIc pentru fotografia pe film. De asemenea folosesc și un Polaroid 195, atunci când găsesc film potrivit pentru el.

fred-vasquez-photo-04

fred-vasquez-photo-05

Q3: BW or color in your street photography?
Alb/negru sau color în fotografia de stradă?

B&W always, my secret is that I’m partially colorblind – so it makes sense.

Întotdeauna alb-negru, secretul meu este că am o deficiență vizuală parțială, nu disting anumite culori, și astfel se explică.

fred-vasquez-photo-06

Q4: Do you have a special place/city you want to revisit over and over again for street photography?
Ai un loc special sau un oraș anume pe care dorești să îl revezi mereu pentru fotografia de stradă?

Well, London and Edinburgh are my favorite cities for street photography, where I can go shooting easily! But Tokyo, which I visited once, will remain number one, if it was closer I could go there anytime.

Ei bine, Londra și Edinburgh sunt orașele preferate de mine pentru fotografia de stradă, și pot ajunge în aceste orașe destul de ușor pentru a fotografia. Dar numărul unu și favorit va rămâne Tokio, pe care l-am vizitat o dată. Dacă ar fi mai aproape, aș fi în stare să merg mereu acolo.

fred-vasquez-photo-07

fred-vasquez-photo-03

Q5: Can you tell us what kind of subjects/moments inspire you the most on streets?
Ne poți spune ce fel de subiecte/momente te inspiră cel mai mult pe stradă?

I love the bad weather – it creates the perfect ambiance for a good street shot! People are less worried about you taking their picture, as they are just rushing to get out of the rain. Here some examples of my photos from bad weather, lot of fun taking these shots.

Îmi place vremea capricioasă, creează ambianța perfectă pentru un cadru bun de stradă! Oamenii nu sunt prea stresați că îi fotografiezi, întrucât se grăbesc prin ploaie. Iată câteva exemple din fotografiile surprinse pe vreme ploioasă, și m-am simțit foarte bine surprinzându-le.

fred-vasquez-photo-09

fred-vasquez-photo-08

Thank you! Mulțumim!

fred-vasquez-profile-photo

Fred Vasquez – street photographer from Aberdeen, Scotland (UK)

On Facebook: https://www.facebook.com/fred.vasquez.58

On Instagram : https://www.instagram.com/fredvasquez23/

 

 

 

 

 

 

 

All images © Fred Vasquez