Orna Naor

From 5 Questions to 10 Photos!

Interview Series by PhotoTeam

Eli Driu
June 20, 2016

Orna Naor is a street photographer from Tel Aviv, Israel whose photographs are candid and genuine glimpses of everyday life, full of emotions, empathy and humanity regardless of location, people and moments chosen to be photographed. You can see here some of her photographs and a short but very meaningful interview. Enjoy!

Orna Naor este o fotografă de stradă din Tel Aviv, Israel ale cărei fotografii sunt crâmpeie din viața de zi cu zi, candide și autentice, pline de emoții, empatie și umanitate indiferent de locația, persoanele si momentele alese să fie fotografiate. Puteți vedea aici câteva din fotografiile ei și un  interviu scurt, dar plin de însemnătate. 

ornanaor6

Q1: Is it something special that inspired you to start street photography?
        A fost un moment special care a favorizat pasiunea pentru fotografia de stradă?

The thing that I love about Street Photography is that it requires some intelligence; you make your own story from what there is out there. It combines patience and alertness, observation and most of all, knowing what you want to get : something touching, that will make the viewer take more than one look, and feel something.

Acel ceva care mă face să iubesc fotografia de stradă este faptul că ea necesită ceva inteligență; poți crea propria poveste din ceea ce se află la fața locului. Este o combinație de răbdare. vigilență, putere de observație și, mai ales, anticiparea a ceea ce vrei să obții : ceva captivant, care să îl convingă pe privitor să stăruiască cu privirea și să îi stârnească propriile emoții.

ornanaor9

Q2: Can you tell us what kind of places/topics/moments inspire you the most on streets?

         Ne poți spune ce fel de locuri/subiecte/momente te inspiră cel mai mult pe stradă?

The two places who influences me most, are Cuba and India. Cuba, because of the warm nature of the people, the opportunity to be invited to their homes, their intimacy. India, because of the amazing colors and light.

Primele două locuri care m-au influențat cel mai mult sunt Cuba și India. Cuba pentru felul cald de a fi al oamenilor și oportunitatea de a fi invitată în casele lor, în propria lor intimitate. India pentru culorile și lumina ei extraordinare.

ornanaor1

orna2

orna4

ornanaor3

Q3: One special story behind one captured scene?
         Ai o poveste specială din spatele uneia dintre fotografiile tale?

Next photo was taken at the Drums Beach in Tel Aviv. The emotionally situation is special to this unique place. That’s why I called it Sympathy.

Următoarea fotografie a fost făcută la Drums Beach în Tel Aviv. O astfel de situație emoționantă este una specială pentru acel loc deosebit. Din acest motiv am intitulat fotografia Compasiune.

ornanaor5

Q4: Did you work for a specific project in street photography? If yes, did you publish or made a printed exhibition/album with it?
         Ai lucrat la un proiect anume în fotografia de stradă? Daca da, l-ai publicat sau l-ai expus în vreo expoziție sau album printat?

I worked on two projects that I liked very much: The Holy Fire Ceremony in Jerusalem, and the Cuba Project. The Holy Fire Ceremony project was published in Israeli Lens Magazine, issue #14. The Cuba project was published in an article “Humanity around the glob” in Israeli lens Magazine issue #16, some of the pictures participated the Exhibition “Cuba, a moment before” by Urbanica group, and is going to be presented in a solo exhibition during August 2016, in Out Of The Line Gallery in Chicago, USA.

Am lucrat la două proiecte care îmi plac foarte mult : Proiectul “Ceremonia Sfintei Lumini de la Ierusalim” și Proiectul “Cuba”.  Primul a fost publicat în numărul 14 al ediției israeliene a Lens Magazine. Proiectul “Cuba” a fost publicat într-un articol cu titlul “Umanitatea în jurul lumii” în numarul 16 al aceleeași reviste, iar unele fotografii au participat la expoziția “Cuba, o clipă înainte” organizată de grupul Urbanica și urmează să fie prezentate într-o expoziție individuală la Out of  the Gallery din Chicago, Statele Unite ale Americii în august 2016.

ornanaor8

orna7

Q5: Do you feel that street photography brings an additional value to your life?
         Simți că fotografia de stradă aduce un plus vieții tale?

Absolutely! I can say it changed my life. I see things differently, I feel I create something. Taking the obvious and making something new and exciting from it, does not imply only to photography. Once you do it, you do it.

Cu siguranță. Pot spune ca mi-a schimbat viața. Văd lucrurile diferit. Simt că pot crea ceva. Plecând de la ceva concret si creând mai departe ceva nou și atractiv, acest lucru nu implică doar procesul de fotografiere. E acel ceva care îl faci pur și simplu.

ornanaor10

Thank you! Mulțumim!

 

 orna profile

Orna Naor – street photographer from Tel Aviv, Israel

Personal site: http://www.ornanaor.com/

On Facebook: https://www.facebook.com/orna.naor.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All images © Orna Naor